preskoči na sadržaj

Osnovna škola Novi Marof

vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica klarineta i pomoćnik/ica u nastavi

Autor: Brankica Šegović, 21. 11. 2019. 13:43

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF  

 Zagorska 23, Novi Marof

 KLASA: 112-01/19-04-10

 URBROJ: 2186-128-01-1

 Novi Marof, 10.12.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto m/ž:

 

  1. UČITELJ/ICA KLARINETA- 1 izvršitelj/izvršiteljica,  zamjena za učiteljicu na rodiljskom dopustu, VSS na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  2. POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – u sklopu Projekta  Varaždinske županije „JA MOGU“. Rad u nastavi kao pomoćnik/ica učeniku s teškoćama u razvoju. ( SSS-VSS) Nepuno radno vrijeme. 20 h tjedno  do kraja nastavne godine 2019/2020.

          Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

                        Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

                        Kod kandidata/kinja ne smiju postojati zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

            Kandidat/kinja za radno mjesto pod brojem 1. mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

            Kandidat/kinja mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o  djelokrugu  rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj  školi (NN 40/2014).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na kojoj moraju naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuju kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis

  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu,

  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

  • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od objave natječaja),

  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od objave natječaja)

              Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Vrednovanje kandidata će se izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Novi Marof.

          Obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja kandidata/kinja te o mjestu i vremenu održavanja vrednovanja bit će objavljeni u roku od 8 dana od isteka roka za prijave na službenoj internetskoj stranici škole.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Novi Marof

                                  Zagorska 23, 42220 Novi Marof                            

          Kandidati/tkinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka   navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

          Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje.

          Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Osnovne škole Novi Marof.

 

                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                   Anđelko Bošnjak

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika i učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Plantak, 24. 10. 2019. 10:33

Poštovani,

u prilogu pogledajte obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika (1 izvršitelj) i radni odnos učitelja/ice informatike (1 izvršitelj) objavljenog dana 27.9.2019. godine na internetskim stranicama HZZ-a i Osnovne škole Novi Marof.

 [više]

Natječaj za Erasmus+ projekt „SOFT“

Autor: Josip Beštek, 27. 9. 2019. 08:34

Osnovna škola Novi Marof od 1. rujna 2019. postala je koordinator Erasmus+ projekta naziva Science Outside Featuring Technology  ˝SOFT˝. Projekt će trajati dvije godine, do 1. rujna 2021.. Za provedbu projekta je potrebno 25 učenika 7. i 8. razreda koji su spremni aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim uz projekt.

Kako je interes za projekt velik i puno je učenika koji zadovoljavaju ove kriterije, projektni tim odlučio je napraviti još i dodatno testiranje. Na tom testiranju pismeno će se provjeravati znanje engleskoga jezika.

Kriteriji za pristup testiranju učenika je:

1)   odličan opći uspjeh prethodnog razreda šk. godina 2018./2019. ( 4,84 ili više te najviše dvije četvorke ili jedna trojka)

2)   uzorno vladanje

Prijavni obrazac za testiranje možete podići kod učitelja informatike i koordinatora projekta Josipa Bešteka te ga najkasnije do utorka (1.10.2019.) vratiti ispunjenog i potpisanog natrag učitelju Josipu Bešteku.

Testiranje će se održati u srijedu 2. listopada 2019. 6. i 7. sat u OŠ Novi Marof u  učionicama razredne nastave. Učenicima će biti opravdan izostanak s nastave.

Nakon testiranja najboljih 25 učenika (od toga najviše 10 učenika osmih razreda) postat će dio projekta SOFT. Uz postojeće kriterije:

1)   50% bodova čine zaključne ocjene iz engleskog jezika i matematike, a

2)   50% bodova čine rezultati pismene provjere iz engleskog jezika.

 

Projektni tim SOFT želi vam puno uspjeha!

Anđelko Bošnjak, ravnatelj

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radna mjesta učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku i pomoćnik/ica u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Keretić, 6. 9. 2019. 08:15

Poštovani,

u prilogu pogledajte obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku (3 izvršitelja) i radni odnos pomoćnika/ice (6 izvršitelja) u nastavi objavljenog dana 21.8.2019. godine na internetskim stranicama HZZ-a i Osnovne škole Novi Marof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 ZVIRANJEK
RASPORED ZVONA
 
Za matičnu školu, PŠ Podevčevo, PŠ Remetinec,
PŠ Ključ i PŠ Mađarevo

1. sat  8.00 - 8.45  

2. sat  8.50 - 9.35  

( užina za 1. do 4. razred - veliki odmor za njih do 9.55 )

 3. sat  9.40 - 10.25 

( užina za 5. - 8. razred - veliki odmor za njih do 10.45)

4. sat 10.45 - 11.30

 5. sat 11.35 - 12.20 

( prijevoz autobusa )

 6. sat 12.25 - 13.10  

( prijevoz autobusa )

 7. sat 13.15 - 14.00  

( prijevoz autobusa )

 
Za roditelje i učenike
PRIMANJE RODITELJA
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Priloženi dokumenti:
Raspored INA 1920.pdf

Centar izvrsnosti

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Korisni linkoviCMS za škole logo
Osnovna škola Novi Marof / Zagorska 23, HR-42220 Novi Marof / os-novi-marof.skole.hr / ured@os-novi-marof.skole.hr
preskoči na navigaciju