preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
vijesti

Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata (radno mjesto tajnik/ica) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Keretić  datum: 12. 1. 2021. 12:55

Natječaj za radno mjesto tajnik/ica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Keretić  datum: 12. 1. 2021. 12:51

Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto spremač/ica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mija Cesar  datum: 11. 12. 2020. 12:43

Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 8. 12. 2020. 10:40

Natječaj za radno mjesto spremača/ice Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 7. 12. 2020. 14:02

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto spremač 07.12.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 7. 12. 2020. 14:00

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 12. 2020. 08:36

Natječaj za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 12. 2020. 08:35

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica klavira Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 12. 2020. 08:34

POZIV ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA_SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 30. 11. 2020. 13:44

Natječaj za radno mjesto čistač/ica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 20. 11. 2020. 13:00

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice gitare Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 16. 10. 2020. 13:58

Poziv na testiranje kandidata_matematika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 10. 2020. 16:51

Poziv na testiranje kandidata_engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 10. 2020. 16:50

Poziv na testiranje kandidata_informatika2 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 10. 2020. 16:50

Poziv na testiranje kandidata_informatika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 2. 10. 2020. 16:49

natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 28. 9. 2020. 12:47

natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 28. 9. 2020. 12:46

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radna mjesta kuhar_spremač Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 23. 9. 2020. 14:23

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radno mjesto tajnika/ice. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 23. 9. 2020. 14:22

Poziv svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju za radno mjesto tajnika od 04.09.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 16. 9. 2020. 11:35

Poziv kandidatima koji su sudjelovali na natječaju za kuhara/spremača od 04.09.2020 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 16. 9. 2020. 11:32

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike_nepuno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 11. 9. 2020. 11:11

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike_puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 11. 9. 2020. 11:09

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 11. 9. 2020. 11:07

Obavijest roditeljima o uputama prilikom dolaska učenika u školu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 28. 8. 2020. 08:03

Natječaj za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi i učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 11. 8. 2020. 10:09

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za radno mjesto spremač/ica Vijest ima dokument u privitku

Obavijest možete pogledati u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 23. 7. 2020. 10:21

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto spremača/ice Vijest ima dokument u privitku

Poziv za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto spremača/ice nalazi se u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 15. 7. 2020. 11:44

Natječaj za radno mjesto spremača/ice Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 6. 7. 2020. 12:34

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za radno mjesto kuharica/spremačica Vijest ima dokument u privitku

Obavijest možete pogledati u prilogu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Keretić  datum: 6. 3. 2020. 08:09

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica matematike Vijest ima dokument u privitku

Natječaj se nalazi u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Keretić  datum: 26. 2. 2020. 13:12

Provjera znanja za kuharicu

Provjera znanja za kuharicu po natječaju biti će 25.2.2020. u 11:00 h

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Beštek  datum: 20. 2. 2020. 09:24

Natječaj

 REPUBLIKA HRVATSKA

   VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

         OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF    

 Zagorska 23, Novi Marof

 KLASA: 112-01/20-01

 URBROJ: 2186-128-01/20-01

 Novi Marof, 30.01.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto m/ž:

 

 1. UČITELJ/ICA GITARE  - 1 izvršitelj/ca, VSS na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA-   1 izvršitel/ica,, VSS određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme rodiljskog dopusta
  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Keretić  datum: 30. 1. 2020. 10:24

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica klarineta i pomoćnik/ica u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF  

 Zagorska 23, Novi Marof

 KLASA: 112-01/19-04-10

 URBROJ: 2186-128-01-1

 Novi Marof, 10.12.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto m/ž:

 

 1. UČITELJ/ICA KLARINETA- 1 izvršitelj/izvršiteljica,  zamjena za učiteljicu na rodiljskom dopustu, VSS na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 2. POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – u sklopu Projekta  Varaždinske županije „JA MOGU“. Rad u nastavi kao pomoćnik/ica učeniku s teškoćama u razvoju. ( SSS-VSS) Nepuno radno vrijeme. 20 h tjedno  do kraja nastavne godine 2019/2020.

          Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

                        Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

                        Kod kandidata/kinja ne smiju postojati zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

            Kandidat/kinja za radno mjesto pod brojem 1. mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

            Kandidat/kinja mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o  djelokrugu  rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj  školi (NN 40/2014).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na kojoj moraju naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuju kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis

 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu,

 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od objave natječaja),

 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od objave natječaja)

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Vrednovanje kandidata će se izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Novi Marof.

          Obavijest o sadržaju i načinu vrednovanja kandidata/kinja te o mjestu i vremenu održavanja vrednovanja bit će objavljeni u roku od 8 dana od isteka roka za prijave na službenoj internetskoj stranici škole.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Novi Marof

                                  Zagorska 23, 42220 Novi Marof                            

          Kandidati/tkinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka   navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

          Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje.

          Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Osnovne škole Novi Marof.

 

                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                   Anđelko Bošnjak

  :: opširnije :: 


objavio: Brankica Šegović  datum: 21. 11. 2019. 13:43

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika i učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

u prilogu pogledajte obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika (1 izvršitelj) i radni odnos učitelja/ice informatike (1 izvršitelj) objavljenog dana 27.9.2019. godine na internetskim stranicama HZZ-a i Osnovne škole Novi Marof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Plantak  datum: 24. 10. 2019. 10:33

Natječaj za Erasmus+ projekt „SOFT“

Osnovna škola Novi Marof od 1. rujna 2019. postala je koordinator Erasmus+ projekta naziva Science Outside Featuring Technology  ˝SOFT˝. Projekt će trajati dvije godine, do 1. rujna 2021.. Za provedbu projekta je potrebno 25 učenika 7. i 8. razreda koji su spremni aktivno sudjelovati u svim aktivnostima vezanim uz projekt.

Kako je interes za projekt velik i puno je učenika koji zadovoljavaju ove kriterije, projektni tim odlučio je napraviti još i dodatno testiranje. Na tom testiranju pismeno će se provjeravati znanje engleskoga jezika.

Kriteriji za pristup testiranju učenika je:

1)   odličan opći uspjeh prethodnog razreda šk. godina 2018./2019. ( 4,84 ili više te najviše dvije četvorke ili jedna trojka)

2)   uzorno vladanje

Prijavni obrazac za testiranje možete podići kod učitelja informatike i koordinatora projekta Josipa Bešteka te ga najkasnije do utorka (1.10.2019.) vratiti ispunjenog i potpisanog natrag učitelju Josipu Bešteku.

Testiranje će se održati u srijedu 2. listopada 2019. 6. i 7. sat u OŠ Novi Marof u  učionicama razredne nastave. Učenicima će biti opravdan izostanak s nastave.

Nakon testiranja najboljih 25 učenika (od toga najviše 10 učenika osmih razreda) postat će dio projekta SOFT. Uz postojeće kriterije:

1)   50% bodova čine zaključne ocjene iz engleskog jezika i matematike, a

2)   50% bodova čine rezultati pismene provjere iz engleskog jezika.

 

Projektni tim SOFT želi vam puno uspjeha!

Anđelko Bošnjak, ravnatelj

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Beštek  datum: 27. 9. 2019. 08:34

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radna mjesta učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku i pomoćnik/ica u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

u prilogu pogledajte obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku (3 izvršitelja) i radni odnos pomoćnika/ice (6 izvršitelja) u nastavi objavljenog dana 21.8.2019. godine na internetskim stranicama HZZ-a i Osnovne škole Novi Marof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Keretić  datum: 6. 9. 2019. 08:15
» Arhiva naših vijesti    
 


ZVIRANJEK

RASPORED POČETKA I KRAJA NASTAVNOG DANA
 

PRIJEPODNEVNA SMJENA - NIŽI RAZREDI

8:00 - 11.50

POPODNEVNA SMJENA - VIŠI RAZREDI

12:45 - 18:05

 

Za roditelje i učenike

PRIMANJE RODITELJA


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Centar izvrsnosti


TražilicaOglasna ploča

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Obrazovanje

Ustanove

preskoči na navigaciju